Vejledning Vejen

UU Vejen er etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012 og er fysisk placeret på BASEN Ungecentret, Askovvej 7, 6600 Vejen, hvor centret indgår som et led i Ungeindsatsen i Vejen Kommune

Vejledning i grundskolen foregår på den enkelte skole.

UU Vejen tilbyder uddannelsesvejledning i 7., 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, friskoler og specialskoler i Vejen Kommune.

UU Vejen tilbyder vejledning til unge i alderen 16 - 25 år, der har forladt grundskolen. 

UU-vejlederen vil gennem kvalificeret vejledning hjælpe med at give eleven et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i elevens ønsker og muligheder.

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet og mulighederne på arbejdsmarkedet og yder hjælp til at søge og gøre brug af information om uddannelse

 

Statistik og dokumentation

Overgangsfrekvens:

Unge, der forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse

   

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

83

34 %

Gymnasial uddannelse

150

61 %

Andet*

12

5 %

I alt

245

100 %

 

Valg af uddannelse for unge fra 9. klasse.

   

 

Antal

I %

10. klasse

213

57,6 %

Erhvervsuddannelse

35

9,5 %

Gymnasial uddannelse

115

31,1 %

Andet*

7

1,9 %

I alt

370

100,1 %

 

Valg af uddannelse for unge fra 10. klasse.

   

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

48

54,5 %

Gymnasial uddannelse

35

39,8 %

Andet*

5

5,7 %

I alt

88

100 %

Andet* Arbejde, produktionsskole, et år i udlandet, VUC, sygdom.

Overgangsfrekvens (PDF)

 Uddannelse til Alle

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning Vejens værdigrundlag

Det er Vejledning Vejens mission 

- at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den unge selv og samfundet.

Det er Vejledning Vejens vision

- med den unge i centrum at arbejde ambitiøst mod målet at alle unge tager en ungdomsuddannelse

Vejen Kommunes værdier:

Nytænkning.

 • Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse.

 • Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng.

 • Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed.

 • Vi tager og giver ansvar. 

Vejledning Vejens værdier:

NYTÆNKNING Det betyder, at vi i Vejledning Vejen:

 • Er udviklingsorienterede, åbne og tænker dynamisk
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har fokus på nye metoder og værktøjer

ANERKENDELSE Det betyder at vi i Vejledning Vejen har en positiv tilgang til den unge med fokus på:

 • Tillid
 • Nærvær
 • Respekt

SAMMENHÆNG Det betyder at vi i Vejledning Vejen vægter:

 • Helhedsorienteret samarbejde
 • Progression
 • At være en aktiv og synlig medspiller

ANSVARLIGHED

 • Det betyder at vejledningen i Vejledning Vejen bygger på ajourført viden. I vejledningen er vi uafhængige, troværdige, kompetente og etisk ansvarlige. Som vejleder giver vi den unge mulighed for at tage ansvar og ejerskab for valg og fravalg.   

 

Vejen 24.06.2019