Samarbejdsaftale med produktionsskolen i Vejen

Samarbejdsaftale mellem Produktionsskolen Vejen og UU Vejen.

Samarbejdsaftalen er grundlaget for samarbejdet mellem Produktionsskolen Vejen (PSV) og UU Vejen (UUV), i forhold til vejledning og målgruppevurdering af unge, som ønsker optagelse på en produktionsskole.

Aftalen er indgået på grundlag af en fælles bestræbelse på at optimere samarbejdet mellem PSV og UUV og sikre, at vejledningen målrettes de unge, der er omfattet af produktionsskolernes målgruppe i henhold til lovgivningen. Indsatsen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Vejen kommunes Ungeindsats og målsætningen om ”Uddannelse Til Alle” unge i Vejen kommune

RAMMER OG LOVGRUNDLAG:

UU Vejen

UU Vejen er et vejledningscenter, som vejleder unge fra 7. klasse til 25 år.

Denne samarbejdsaftale er en følge af BEK nr. 840 af 30.06.2014 afsnit 7. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

UU udarbejder målgruppevurdering til produktionsskole. Denne er gyldig i et halvt år. Elever kan ikke optages uden en målgruppevurdering samt en uddannelsesplan udarbejdet af UU.

Uddannelsesplanen og målgruppevurderingen udleveres til den unge. Forløbsplanen som produktionsskolen udarbejder, skal tage afsæt i den unges uddannelsesplan.

 Vejledningen skal være sektor- og institutionsuafhængig – dvs. vejledningen skal:

  • være neutral og uafhængig
  • varetage den vejledningssøgendes og samfundets interesser
  • tage udgangspunkt i den vejledningssøgendes integritet og suverænitet i forhold til valg og beslutninger
  • være fyldestgørende, korrekt, ajourført og omfatte relevante aspekter i forhold til valg af uddannelse og beskæftigelse

 Målgruppe for unge på produktionsskole.

Målgruppe for unge på produktionsskolerne er i dag unge under 25 år, der ikke har gennemført, har afbrudt eller ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. jf. LBK nr 781 af 15.06.2015 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler.

 Pligtbekendtgørelsen for unge 15 – 17 årige.

Jf. BEK nr. 837 af 30.06.2014 Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet har UU Vejen opgaven med at sikre, at de unge 15 – 17 årige opfylder deres forpligtigelse. Det betyder at hvis en ung er indskrevet på en produktionsskole i forbindelse med opfyldelse af pligtbekendtgørelsen gælder følgende:

  • UU vejlederen skal hver 3. måned lave opfølgning på vejledningen med den pågældende unge og produktionsskolen
  • UU vejlederen deltager ved udslusningssamtalen sammen med den unge og produktionsskolen

Det daglige samarbejde er beskrevet i vedlagte ”Udmøntning af samarbejdsaftale mellem Produktionsskolen Vejen og UU Vejen i praksis”.

 

Vejen, dato.   17/5 2016

 

Forstander John Erik Petersen                 Leder Bendix Kristensen

Produktionsskolen Vejen                         UU Vejen