UU Vejen

UU Vejen er etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012 og er fysisk placeret på BASEN Ungecentret, Askovvej 7, 6600 Vejen, hvor centret indgår som et led i Ungeindsatsen i Vejen Kommune

Vejledning i grundskolen foregår på den enkelte skole.

UU Vejen tilbyder uddannelsesvejledning i 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, friskoler og specialskoler i Vejen Kommune.

UU Vejen tilbyder vejledning til unge i alderen 16 - 25 år, der har forladt grundskolen. 

UU-vejlederen vil gennem kvalificeret vejledning hjælpe med at give eleven et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i elevens ønsker og muligheder.

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet og mulighederne på arbejdsmarkedet og yder hjælp til at søge og gøre brug af information om uddannelse