UU Vejen

UU Vejen er etableret som selvstændigt UU-center den 1. januar 2012 og er fysisk placeret på BASEN Ungecentret, Askovvej 7, 6600 Vejen, hvor centret indgår som et led i Ungeindsatsen i Vejen Kommune

Vejledning i grundskolen foregår på den enkelte skole.

UU Vejen tilbyder uddannelsesvejledning i 7., 8., 9. og 10. klasse på samtlige folkeskoler, friskoler og specialskoler i Vejen Kommune.

UU Vejen tilbyder vejledning til unge i alderen 16 - 25 år, der har forladt grundskolen. 

UU-vejlederen vil gennem kvalificeret vejledning hjælpe med at give eleven et solidt grundlag for at vælge ungdomsuddannelse, der tager udgangspunkt i elevens ønsker og muligheder.

UU-vejlederen orienterer om uddannelsessystemet og mulighederne på arbejdsmarkedet og yder hjælp til at søge og gøre brug af information om uddannelse

 

Statistik og dokumentation

Overgangsfrekvens:

Unge, der forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse

   

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

83

34 %

Gymnasial uddannelse

150

61 %

Andet*

12

5 %

I alt

245

100 %

 

Valg af uddannelse for unge fra 9. klasse.

   

 

Antal

I %

10. klasse

213

57,6 %

Erhvervsuddannelse

35

9,5 %

Gymnasial uddannelse

115

31,1 %

Andet*

7

1,9 %

I alt

370

100,1 %

 

Valg af uddannelse for unge fra 10. klasse.

   

 

Antal

I %

10. klasse

-

-

Erhvervsuddannelse

48

54,5 %

Gymnasial uddannelse

35

39,8 %

Andet*

5

5,7 %

I alt

88

100 %

Andet* Arbejde, produktionsskole, et år i udlandet, VUC, sygdom.

Overgangsfrekvens (PDF)

 Uddannelse til Alle

 

 

 

 

 

 

 

UU Vejens værdigrundlag

Det er UU Vejens mission 

- at vejlede unge i valg af uddannelse og erhverv til størst mulig gavn for den unge selv og samfundet.

Det er UU Vejens vision

- med den unge i centrum at arbejde ambitiøst mod målet at alle unge tager en ungdomsuddannelse

Vejen Kommunes værdier:

Nytænkning.

 • Vi er nytænkende og ser muligheder.

Anerkendelse.

 • Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger.

Sammenhæng.

 • Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne.

Ansvarlighed.

 • Vi tager og giver ansvar. 

UU Vejens værdier:

NYTÆNKNING Det betyder, at vi i UU Vejen:

 • Er udviklingsorienterede, åbne og tænker dynamisk
 • Ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har fokus på nye metoder og værktøjer

ANERKENDELSE Det betyder at vi i UU Vejen har en positiv tilgang til den unge med fokus på:

 • Tillid
 • Nærvær
 • Respekt

SAMMENHÆNG Det betyder at vi i UU Vejen vægter:

 • Helhedsorienteret samarbejde
 • Progression
 • At være en aktiv og synlig medspiller

ANSVARLIGHED

 • Det betyder at vejledningen i UU Vejen bygger på ajourført viden. I vejledningen er vi uafhængige, troværdige, kompetente og etisk ansvarlige. Som vejleder giver vi den unge mulighed for at tage ansvar og ejerskab for valg og fravalg.   

 

Vejen 24.06.2013

Printudgave: Mision - Vision - Værdier

 

Samarbejdsaftale med produktionsskolen i Vejen

Samarbejdsaftale mellem Produktionsskolen Vejen og UU Vejen.

Samarbejdsaftalen er grundlaget for samarbejdet mellem Produktionsskolen Vejen (PSV) og UU Vejen (UUV), i forhold til vejledning og målgruppevurdering af unge, som ønsker optagelse på en produktionsskole.

Aftalen er indgået på grundlag af en fælles bestræbelse på at optimere samarbejdet mellem PSV og UUV og sikre, at vejledningen målrettes de unge, der er omfattet af produktionsskolernes målgruppe i henhold til lovgivningen. Indsatsen skal i øvrigt ses i sammenhæng med Vejen kommunes Ungeindsats og målsætningen om ”Uddannelse Til Alle” unge i Vejen kommune

RAMMER OG LOVGRUNDLAG:

UU Vejen

UU Vejen er et vejledningscenter, som vejleder unge fra 7. klasse til 25 år.

Denne samarbejdsaftale er en følge af BEK nr. 840 af 30.06.2014 afsnit 7. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

UU udarbejder målgruppevurdering til produktionsskole. Denne er gyldig i et halvt år. Elever kan ikke optages uden en målgruppevurdering samt en uddannelsesplan udarbejdet af UU.

Uddannelsesplanen og målgruppevurderingen udleveres til den unge. Forløbsplanen som produktionsskolen udarbejder, skal tage afsæt i den unges uddannelsesplan.

 Vejledningen skal være sektor- og institutionsuafhængig – dvs. vejledningen skal:

 • være neutral og uafhængig
 • varetage den vejledningssøgendes og samfundets interesser
 • tage udgangspunkt i den vejledningssøgendes integritet og suverænitet i forhold til valg og beslutninger
 • være fyldestgørende, korrekt, ajourført og omfatte relevante aspekter i forhold til valg af uddannelse og beskæftigelse

 Målgruppe for unge på produktionsskole.

Målgruppe for unge på produktionsskolerne er i dag unge under 25 år, der ikke har gennemført, har afbrudt eller ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. jf. LBK nr 781 af 15.06.2015 Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler.

 Pligtbekendtgørelsen for unge 15 – 17 årige.

Jf. BEK nr. 837 af 30.06.2014 Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet har UU Vejen opgaven med at sikre, at de unge 15 – 17 årige opfylder deres forpligtigelse. Det betyder at hvis en ung er indskrevet på en produktionsskole i forbindelse med opfyldelse af pligtbekendtgørelsen gælder følgende:

 • UU vejlederen skal hver 3. måned lave opfølgning på vejledningen med den pågældende unge og produktionsskolen
 • UU vejlederen deltager ved udslusningssamtalen sammen med den unge og produktionsskolen

Det daglige samarbejde er beskrevet i vedlagte ”Udmøntning af samarbejdsaftale mellem Produktionsskolen Vejen og UU Vejen i praksis”.

 

Vejen, dato.   17/5 2016

 

Forstander John Erik Petersen                 Leder Bendix Kristensen

Produktionsskolen Vejen                         UU Vejen