KUU - Kombineret ungdomsuddannelse

Kobineret ungdomsuddannelse er et nyt 2 årigt uddannelsestilbud til unge under 25 år og er opdelt i 4 dele af 20 ugers varighed.

Der vil være optagelse i august og januar.

Uddannelsen er bygget op omkring forskellige erhvervstemaer.

Hvis du gennemfører hele uddannelsen, kan du kalde dig"erhvervsassistent" inden for det erhvervsteam, du har valgt.

UU Vejen visiterer til den kombinerede ungdomsuddannelse.

 

Kontakt din UU vejleder hvis du er interesseret.