Asserbølgård

Kostskolen Assersbølgård drives af Vejen Kommune og er oprettet efter folkeskolelovens § 20 stk. 2 om specialundervisning af børn og unge. Assersbølgård modtager elever i aldersgruppen 14 - 25 år fordelt på 8. - 10. klassetrin

Skolen tilbyder den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU.

Skolen har dag- og døgntilbud

Skolen har tilknyttet lærere og pædagoger til at varetage undervisning og fritidsaktiviteter.

Skoleåret følger folkeskolen med hensyn til skoledage og feriedage.
Før optagelse skal der foreligge en PPR udtalelse og hjemkommune skal sige ja til betaling.

Opgaver og udfordringer indenfor følgende fem hovedområder:

Det praktisk-konkrete:
• Stald og heste
• Madlavning
• Praktik
• Havetraktor
• Værksted

Det musisk-kreative:
• Drama
• Musik
• Hobby
• Dans
• Formning

Det funktionelle (ADL):
• Hygiejne
• Rejsetræning
• Økonomi
• Skolefag
• Tøjvalg

Det personlige:
• Social træning
• Kærester
• Oplevelser
• Ture
• Orientering

Det kropslige:
• Svømning
• Fisketure
• Ridning
• Kanoture
• Cykelture
• Powerwalk.