Brobygning

 

9.klasse

Lovgivning afventes

10. klasse

 

 

Brobygning i 10. klasse er forløb, hvor eleven i fem dage deltager i undervisning på en eller flere ungdomsuddannelser. Mindst en af ungdomsuddannelserne i brobygning skal være en erhvervsrettet uddannelse. Eleven skal derfor besøge mindst en af erhvervsuddannelserne eller htx eller hhx.

Brobygning er en obligatorisk del af 10. klasse

UU Vejen forestår tilmelding 

Se tilbud om brobygning på:

www.brobygning.unoung.dk

Kørselsgodtgørelse  efter gældende regler