I skole

Behov for vejledning er meget individuelt, og vejledningen vil i høj grad blive målrettet elever, der har særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at få et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og samtidig bliver bevidst om egne kompetencer og kvaliteter for derigennem at blive i stand til at træffe et selvstændigt valg af ungdomsuddannelse.

UU Vejen tilbyder følgende vejledningsaktiviteter:

  • 7. klasse: Orientering om uddannelsessystemet
  • 8. klasse: Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne
  • 9. klasse: Lovrevision afventes
  • 10. klasse: Obligatorisk brobygning. Praktik for uafklarede. 

Orientering på forældremøder

Vejledningen foregår på skolerne