Uddannelsesplan

Eleven skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse

Elever, der er vurderet uddannelsesparate

  • Udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældrene (Forældremyndighedens indehaver) på www.optagelse.dk
  • Forældrene og eleven skal underskrive uddannelsesplanen.
  • Forældrene og eleven er ansvarlige for at overholde frister for udarbejdelse af planen og for at sende ansøgning digitalt til ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) sørger for, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, og at forældrene inddrages
  • UU sørger for, at planen er korrekt udfyldt

 

I 10. klasse foretager UU

  • Den løbende revision af uddannelsesplanen
  • Revision af planen ved afslutning af 10. klasse.

Underskrifter

  • Uddannelsesparate elever: eleven og forældre
  • Ikke uddannelsesparate elever: eleven, forældre og UU

 

Bekendtgørelsen