Uddannelsesparathed

 Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

8. klasse

vurderingen foretages på baggrund af

  • elevens standpunktskarakterer (1/12)
  • skolens helhedsvurdering af personlige forudsætninger: motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed i forhold til ungdomsuddannelse
  • skolens helhedsvurdering af sociale forudsætninger: samarbejdsevne, respekt og tolerance

Elever vurderes uddannelsesparate

  • Hvis karaktergennemsnittet er mindst 4
  • Hvis eleven vurderes at opfylde de personlige og sociale forudsætninger for at gå i gang med en ungdomsuddannelse

Ikke uddannelsesparate

Skolen og UU samarbejder om en målrettet indsats for at gøre eleven uddannelsesparat ved afslutning af 9. klasse

 

9. og 10. klasse

UU foretager ny vurdering af elever, der ved vurderingen i 8. / 9. klasse var erklæret ikke uddannelsesparate

Se eventuelt mere om uddannelsesparathed

Fornyet parathedsvurdering

  • Ved fald i det faglige niveau
  • Ved ændring de personlige og sociale forudsætninger i negativ retning.