Særlige vejledningsaktiviteter

 

Skolen kan i samarbejde med UU tilbyde, at eleven i en periode har mindre skolegang og til gengæld deltager i særligt tilrettelagte forløb f.eks. med praktik og brobygning

Kontakt UU-vejlederen for nærmere information