Erhvervspraktik i Vejen

Elever i 8.-10.klasse kan komme i erhvervspraktik, hvis det passer ind i elevplanen og har sammenhæng med den øvrige vejledning.

Målet med erhvervspraktikken i 8.- 10. klasse er:

  • at give eleverne kendskab til forhold og vilkår på forskellige arbejdspladser
  • at give eleverne kendskab til arbejdsopgaver inden for forskellige erhverv 
  • at forberede eleverne til miljøskiftet fra skolen til en anden arbejdsplads
  • at sætte erfaringer fra erhvervspraktik i forbindelse med deres personlige valg af uddannelse og erhverv ind i en større sammenhæng

Eleven finder selv praktikpladsen evt. i samråd med UU vejlederen.

Erhvervspraktik er en vejledningsaktivitet, der kan give eleverne et godt grundlag for at træffe valg af uddannelse, når de går ud af folkeskolen.

Al praktik aftales med klasselæreren og UU vejlederen, så der tages hensyn til klassens årsplan.

UU-vejlederen eller klasselæreren udleverer skema om praktikaftale. Aftale om erhvervspraktik skal underskrives af eleven og forældrene. UU-vejleder udfærdiger praktikpapirer til virksomheden og til eleven.

Praktikkatalog

Nogle erhvervspraktiksteder og -fag tilbydes i særlige uger og med særlige ansøgningsformularer og tilmeldingsprocedurer. Dette fremgår af beskrivelserne af de enkelte erhvervspraktiktilbud.

Vær opmærksom på, at du før ansøgning om erhvervspraktik skal have aftalt med din klasselærer / kontaktlærer, at du må komme i erhvervspraktik på det givne tidspunkt.

Undersøg om du kan nå frem til praktikstedet med diverse transportmidler.

Det fremgår af de enkelte tilbud, hvordan du søger.

Praktikkatalog

Kørselsgodtgørelse